Види діяльності, які здійснює та має намір здійснювати Банк.

Станом на 2019 рік, на підставі банківської ліцензії, АТ «МОТОР-БАНК» має право здійснювати наступні види діяльності (операції):

 • залучення у вклади (депозити) коштів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;
 • відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів;
 • розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;
 • торгівля валютними цінностями;
 • операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
 • ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
 • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 • відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
 • торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів];
 • випуск платіжних документів, платіжних карток та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;
 • зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;
 • надання гарантій та поручительств;
 • переказ коштів;
 • здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені;
 • випуск власних цінних паперів.
Також АТ «МОТОР-БАНК» має право здійснювати наступні операції:

 • операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;
 • ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
 • ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
 • валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому-сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління  Національного банку України від 15.08.2011 №281;
 • інші операції в межах чинного законодавства України.

EUR 42.60 43.30
USD 39.30 39.90

Є запитання? Залишайтеся на зв'язку!

Залиште Ваш телефон і ми зв'яжемося з Вами як можна швидше

Дякуємо за Вашу заявку!